Subsidieregeling EDS

Met ingang van 2017 kunnen sportverenigingen en sportstichtingen weer aanspraak maken op de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Wanneer u wilt investeren in energiebesparing of duurzame energie – en aan bepaalde voorwaarden voldoet – kunt u van deze regeling gebruikmaken.

 

Rompslomp
Ons kantoor staat voor u klaar u de rompslomp uit handen te nemen door als intermediair op te treden. Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd, komt de subsidie rechtstreeks bij u terecht. Als stichting dient u (een deel van) een sportaccommodatie – in gebruik voor activiteiten van een sportvereniging – in eigendom te hebben. Als vereniging moet u lid zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond.

 

Arbeidskosten
Voor verenigingen is de subsidie 30% van de aanschaf van een installatie of apparatuur, voor stichtingen is dat 15%. Arbeidskosten zijn niet subsidiabel. De maximale subsidie is €125.000 per aanvrager per jaar. Bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kunt u een borgstelling voor een investeringslening krijgen. Wanneer u eerst een energieadvies laat opstellen, komt u in aanmerking voor een extra subsidie van €500.

 

  • Subsidieregeling EDS staat per 2017 weer open
  • Ons kantoor staat voor u klaar u de rompslomp uit handen te nemen

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: