Subsidies: wat is er nog mogelijk?

Door de bezuinigingen zijn structurele subsidies voor stichtingen en verenigingen voor een groot deel verdwenen. Wat niet iedereen weet, is dat er wel geld op projectbasis wordt verstrekt. Door de Europese Unie, nationale, provinciale en gemeentelijke overheden, maar er zijn ook diverse bedrijven die projecten steunen met een ideëel, maatschappelijk of cultureel doel. Flink spitten op internet loont vaak de moeite. We geven een paar tips; uw accountant licht u graag verder in.

Sportgerelateerd
Op de website van NOC*NSF vindt u een uitgebreide sportsubsidiewijzer met sportgerelateerde subsidiemogelijkheden, maar ook subsidiemogelijkheden die raakvlakken hebben met sport, zoals gezondheid, duurzaamheid en integratie.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidieregeling voor projectsubsidies en instellingssubsidies. Het Fonds Gehandicaptensport geeft een financiële bijdrage aan projecten die zich richten op sportactiviteiten voor gehandicapten.

Cultuur en welzijn
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, natuurbehoud en geschiedenis en letteren. Het Nationaal Programma Ouderzorg steunt activiteiten voor ouderen. De Energie Investeringsaftrek (EIA) biedt non-profitorganisaties de mogelijkheid om te besparen op energiekosten en minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Het Oranje Fonds steunt projecten die zorgen voor meer sociale betrokkenheid in de samenleving. Stichting Doen sponsort initiatieven die bijdragen aan duurzame ontwikkeling, sociale cohesie, cultuur en welzijn.

 

  • In plaats van structurele subsidies wordt er nog vaak gesponsord op projectbasis
  • Het bovenstaande is slechts een greep uit de mogelijkheden

 

 Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: