Vergoedingen bestuursleden stichting en vereniging

Wanneer u als vrijwilliger een stichting of vereniging bestuurt, kunt u net als alle andere vrijwilligers uw onkosten voor dat werk vergoed krijgen. U kunt werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten vergoed krijgen, of u krijgt een forfaitaire vergoeding: een vast bedrag voor kosten, zonder dat u deze hoeft aan te tonen (scheelt gedoe met bonnetjes). Over deze vergoedingen hoeft u geen belasting te betalen, mits maxima niet overschreden worden.

 

Vacatiegeld
De forfaitaire vergoeding bedraagt maximaal €150 per maand (met een maximum van €1500 per jaar). Dit zijn bedragen die gelden voor alle vrijwilligers. Daarnaast kunt u als bestuurslid zogeheten vacatiegeld ontvangen. Dit is een vergoeding die gepaard gaat met de vervulling van uw functie (bijvoorbeeld het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen).

 

Aparte regeling
Of dit vacatiegeld belastbaar is, hangt af van de hoogte ervan, in samenhang met de status van uw vereniging of stichting. Hiervoor kent de Belastingdienst een aparte regeling. We betreden hier langzaam maar zeker het woud aan regel- en wetgeving op belastinggebied. Ons kantoor staat voor u klaar om u met vaste hand door dit woud te loodsen.

 

  • Bent u als vrijwilliger bestuurslid van een vereniging of stichting, dan kunt u aanspraak maken op vergoeding van onkosten
  • Daarnaast kunt u als bestuurslid vacatiegeld ontvangen voor de tijd die u bijvoorbeeld besteedt aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: