Voordelen voor uw stichting als ANBI

De status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) brengt een aantal fiscale voordelen met zich mee. Deze status kan alleen worden verworven als de instelling zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs voldoen hieraan meestal niet: zij kunnen in aanmerking komen voor de status van SBBI.

Verscherpte eisen
Een ANBI is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Dat laatste geldt ook voor uitkeringen door de ANBI. Voor schenkers zijn giften aftrekbaar voor inkomsten- of vennootschapsbelasting. Maar let op: de Belastingdienst heeft de eisen aan de ANBI-status verscherpt. Een ANBI moet op een website kenbaar maken welk geld waarheen gaat, wie de bestuursleden zijn en welke vergoedingen zij ontvangen.

Heldere boekhouding verplicht
Aan deze verscherpte eisen wordt streng de hand gehouden. Vorig jaar verloren 2200 instellingen de ANBI-status. Een ANBI heeft plichten en rechten. Zoals u uit het bovenstaande begrepen hebt, behoort een heldere boekhouding tot de plichten. Een accountant zorgt ervoor dat de financiële handel en wandel van een ANBI inzichtelijk en onberispelijk is en dat uw instellingen aan de eisen blijft voldoen. Een instelling kan de ANBI-status zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Uiteraard kan een accountant dit ook voor u doen. Dan weet u zeker dat alles meteen klopt.

• Een ANBI heeft plichten en rechten. Een heldere boekhouding behoort tot de plichten.

• Vorig jaar verloren 2200 instellingen de ANBI-status: aan de verscherpte regels wordt streng de hand gehouden.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: