Wetsvoorstel: scherpere regels voor bestuurders

Er komt een strenger beleid ten aanzien van het functioneren van bestuurders en commissarissen bij bijvoorbeeld verenigingen, coöperaties en stichtingen. Dat geldt ook voor organisaties met een goed doel. Om dit beleid te realiseren heeft minister van Justitie Ard van der Steur bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend.

 

Consequenties
Het voorstel houdt in dat bestuurders en toezichthouders hun rechten en plichten duidelijk in de wet moeten kunnen terugvinden. Daardoor kunnen hun prestaties beter worden beoordeeld en wordt ook eerder duidelijk of deze prestaties achterblijven, met eventueel vervanging als consequentie.

 

Belangenverstrengeling
In het wetsvoorstel wordt ook de aansprakelijkheid van slecht functionerende bestuurders en toezichthouders geregeld (bijvoorbeeld bij een faillissement). Daarnaast wordt regelgeving opgenomen met betrekking tot tegenstrijdige belangen dan wel belangenverstrengeling. Voor onbetaalde bestuurders van niet-commerciële verenigingen en stichtingen geldt een milder beleid: u kunt dus rustig zitting nemen in het bestuur van de buurtvereniging.

 

  • Het voorstel van Van der Steur houdt in dat uw prestaties als bestuurder of toezichthouder beter kunnen worden beoordeeld
  • Voor onbetaalde bestuurders van niet-commerciële verenigingen en stichtingen geldt een milder beleid

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: