Wettelijke eisen aan kascommissie VvE

Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) is het wettelijk verplicht dat er een kascommissie is die minimaal uit twee VvE-leden bestaat. Deze commissie behoort de betrouwbaarheid van de jaarstukken te controleren en hierover verslag uit te brengen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV), die de jaarstukken vervolgens kan goedkeuren. Deze wettelijke verplichting is geen ‘papieren’ regel: door hiermee de hand te lichten kan de VvE in de problemen komen.

 

Geen halve oplossingen
Een juridisch geldig alternatief is controle van de jaarstukken door een accountant. Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar om dit varkentje te wassen en zijn de kosten ervan te overzien, maar vanzelfsprekend is het goedkoper een en ander in eigen gelederen op te lossen. Goed op te lossen, stellen we met nadruk, want halve oplossingen worden door de rechter niet geaccepteerd.

 

Besluit vernietigen
Ook als u het beheer van de VvE hebt uitbesteed aan een professional – van wie mag worden verwacht dat hij ook in financieel opzicht weet van de hoed en de rand – hebt u te maken met voornoemde verplichtingen. Voldoet u daaraan niet, dan is goedkeuring van de jaarstukken door de ALV in feite zinloos. Een rechter kan (en zal) een goedkeuringsbesluit van de jaarstukken in zo’n geval vernietigen.

 

Samenvattend:

 

  • De kascommissie van een VvE dient aan wettelijke eisen te voldoen, anders heeft goedkeuring van de jaarstukken door de ALV juridisch geen waarde
  • Wanneer in een VvE te weinig animo bestaat voor het zitting nemen in een kascommissie, dan kunt u controle van de jaarstukken door ons kantoor laten doen

 

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: