Winst of vermogen bij organisaties zonder winstoogmerk

Als stichting of vereniging – een organisatie zonder winstoogmerk – staat een subsidiërende instantie u slechts een beperkt eigen vermogen toe. Wordt er winst gemaakt, dan gaat dit ten koste van de subsidie over het lopende of het volgende jaar.

 

Regels
Als organisatie zult u om die reden het behalen van winst en het vormen van eigen vermogen zoveel mogelijk vermijden. Dit kan op diverse manieren, waarover ons kantoor u natuurlijk graag voorlicht (we kunnen dit namelijk hier niet in kort bestek afhandelen). Eén manier is het vormen van voorzieningen, maar dat is aan regels gebonden.

 

Koude kermis
Voorzieningen mogen slechts worden getroffen voor kosten die te herleiden zijn tot het boekjaar of tot vóór het boekjaar. U mag geen voorzieningen vormen voor uitgaven in de toekomst, ongeacht of deze gepland zijn. Doet u dat als stichting of vereniging toch, dan is er een reële kans dat u van een koude kermis thuiskomt wanneer een correct jaarverslag moet worden opgesteld.

 

  • Een manier om het behalen van winst en het vormen van eigen vermogen te vermijden, is het vormen van voorzieningen
  • Voorzieningen mogen slechts worden getroffen voor kosten die te herleiden zijn tot het boekjaar of tot vóór het boekjaar

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: