Zijn uw vrijwilligers verzekerd?

Mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor uw organisatie doen daarmee werk dat aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Verzekeren? Het is belangrijk eerst de risico’s voor uw organisatie en uw vrijwilligers in kaart te brengen. Zodoende kunt u bepalen welke verzekeringen verstandig zijn. Zijn de premiekosten hoger dan het eventuele financiële risico, dan kunt u zo’n verzekering natuurlijk achterwege laten.

 

Welke dekking door AVP?
Ons kantoor helpt u uiteraard graag bij het maken van dit soort afwegingen en bij het  kiezen van een goede verzekering tegen een gunstige premie. Ook kunnen we met u doornemen wat de precieze dekking is van al lopende verzekeringen. Bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), die veel van uw vrijwilligers zullen hebben. Niet elke AVP dekt schade die ontstaat uit hoofde van vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligers zonder AVP kan uw organisatie een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

 

WAM aanvullen?
Afhankelijk van de dekking van al lopende verzekeringen kan een ongevallenverzekering voor vrijwilligers verstandig zijn. Bij autogebruik in vrijwilligerswerk kan de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) worden aangevuld met een polis Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering en een verzekering die de terugval in no-claim van de vrijwilliger dekt. Let ook op de voorwaarden die uw organisatie stelt aan gebruik van eigen auto door een vrijwilliger.

 

  • Wij nemen graag met u door wat de precieze dekking is van al lopende verzekeringen en of aanvullende verzekeringen nuttig zijn.
  • Wij kijken ook of uw organisatie zich niet verzekert tegen schade door een olifant terwijl het risico dat van een mug is.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: